A Vitézi Ének Alapítvány 2000. februári bejegyzése óta közhasznú szervezetként működik s átfogó célkitűzése a Kárpát-medence hagyományainak, kulturális örökségének megőrzése, gondozása és életben tartása, a Honvéd Együttes művészi tevékenységének támogatása.

Feladatának elvégzéséhez az Alapítvány

  • - kiemelt támogatást nyújt a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Honvéd Együttesnek kulturális feladatainak ellátásához, továbbá segíti mindazon csoportok működését, amelyek a kulturális örökséget népszerűsítő együttes művészutánpótlását biztosíthatják,

  • - olyan rendezvények szervezését és lebonyolítását vállalja fel, melyek hatékonyan és széleskörűen népszerűsíthetik a Kárpát-medence hagyományokra épülő kulturális kincseit,

  • - népművészettel kapcsolatos kiadványokat gondoz és jelentet meg,

  • - kapcsolatokat épít és ápol a határon túli magyarság társadalmi szervezeteivel közös kulturális örökségünk megóvásának céljából.

Az alábbi linkekre kattintva az Alapítvány korábbi tevékenységeiről tájékoztatást nyújtó közhasznúsági beszámolók olvashatók.